Müügitingimused

Müügitingimused / Garantii / Tellimuse vormistamine / Kohaletoimetus
 

Tellimuse vormistamine

Vali endale huvipakkuv toode või tooted välja ja vajuta nuppu "Lisa ostukorvi"
Ostukorvi ja sinna lisatud tooted leiad ükskõik millisel lehel parasjagu oled, alati meie e-poe paremast ülanurgast.
Kui olete kõik soovitud tooted ostukorvi lisanud siis saate edasi minna oma tellimust vormistama.


Pange tähele, et tellimuse vormistamisel valitud makseviis "Pangaülekanne" ei kohusta Teid koheselt kauba eest tasuma vaid kõigepealt me kontrollime toote saadavust ning alles siis väljastame Teile e-mailiga eraldi arve.

Sisestatud meiliaadressile saadatakse peale tellimuse kinnitamist kontrollteatis/tellimuse info. Juhul kui teie postkasti pole infot laekunud siis kontrollige kas registreerimisel sisestatud e-posti aadress on õige ja kas Teie postkastis on ka vaba ruumi uute teadete vastuvõtmiseks. Vaadake ka üle kas rämpsposti filter ei ole ekslikult saatnud teatist rämpsposti kausta. Arve saadetakse mõne aja pärast samale e-posti aadressile.Küsimuste tekkimisel võtke meiega ühendust infotelefonil +372 56 910 786 või kirjutage e-posti aadressile info@sjcam.ee

Tähelepanu! Süsteem ei saada arvet välja automaatselt vaid eelnevalt kontrollitakse üle nii tellimus kui ka kaupade saadavus. Sõltuvalt toodetest/tellimusest võib see aega võtta mõnest tunnist kuni ühe tööpävani. Kõik tellimused võetakse töösse alles peale arve tasumist. Sama kehtib ka tarneaja alguse kohta. 

 

Kohaletoimetus
www.sjcam.ee leheküljel näidatud toodete hind ei sisalda transpordikulu!
Transpordikulu arvestatakse juurde tellimuse vormistamise käigus ja transpordi maksumus on enne tellimuse kinnitamist kliendile näha.
Kaup toimetatakse kliendile kätte üldjuhul 1-3 tööpäeva jooksul. Erandjuhul võib see aeg pikeneda ja sellest antakse kliendile eelnevalt teada. Toodete eeldatav tarneaeg on kirjas iga toote juures eraldi.

Garantiist
Kõigile www.sjcam.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib vähemalt eraisikule 24-kuuline garantii ja juriidilisest isiku ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg. Juhul kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, palume pöörduda meie poole meiliaadressil info@sjcam.ee või täites kodulehel vastava vormi.

1. GARANTII
1.1. SJCAM.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, aga ei tee ise seadmetele garantiiremonti.

1.2. Garantiihoolduse aluseks on SJCAM.ee poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

2. GARANTIIAEG
2.1  Kõigi www.sjcam.ee veebikaupluses müüdavate kaupade puhul kehtib eraisikust tarbija jaoks vähemalt 24-kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg.
2.1. Garantiiperioodi arvestatakse alates asja ostjale üleandmisest.
2.2. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja (garantiiremondi aeg).
 

3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE
3.1. Garantiiremonti tehakse SJCAM.ee vahendusel tootjatehase kaudu.
3.2. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega, kui ostja ei ole asendusega nõus, on tal õigus müügilepingust taganeda.
3.3. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (nt pretensioonide esitamise õigus vastavalt VÕS § 218 lg 2).

4. GARANTII ALLA EI KUULU
4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud) ning pakend ja dokumentatsioon;
4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
4.6. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

5. GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTEL JUHTUDEL:
5.1. Kui tootele on tekitatud füüsilisi kahjustusi või seda on valesti hooldatud.
5.2. Kui on rikutud toote kasutusjuhendis märgitud reegleid või kasutustingimusi, kui toodet on kasutatud mittesihipäraselt.
5.3. Kui toodet on püütud ise remontida või seda on teinud SJCAM.ee-le tundmatu kolmas osapool.
5.4. Kui toote seerianumber või tootenumber pole loetavad.
5.5. Garantii ei kehti loomulikul teel kuluvatele seadmetele ja nende osadele.
 

6. Tagastamisõigus
6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus SJCAM.ee veebipoes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 
6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha s.t tagastatud toode võib eelnevalt olla pakist välja võetud ning sellega võib tutvuda kuid tagastatud kaup peab olema uus, kasutamata ja originaalsiltidega.
6.3 Kauba tagastamiseks tuleb kliendil koostada Kauba ostust taganemise kirjalik avaldus ning saata see aadressile info@sjcam.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.  
6.5 Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui kaupmees - antud juhul SJCAM.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6.6 SJCAM.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud.
 

7. Pretensioonide esitamise kord
7.1 SJCAM.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
7.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul SJCAM.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. 
7.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
7.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad SJCAM.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab SJCAM.ee.
7.5 SJCAM.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 
7.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@sjcam.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7.7 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
7.8 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
7.9 Tarbijal on õigus nõuda SJCAM.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, SJCAM.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 

8. Vääramatu jõud
8.1 SJCAM.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida M&T Shop ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
9.1 Kui SJCAM.ee on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus  SJCAM.ee pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

10. Ostu-müügi tehing ostja ja müüja (INTEK OÜ) vahel jõustub arve maksmise hetkest.
11. Kauba eest maksmine käib pangaülekandega. Kõik SJCAM.ee veebipoes näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. 
 

SJCAM © 2021
//